Odszkodowanie za błąd medyczny – jak jest jego wysokość i jak o nie walczyć?

Co roku tysiące polaków pada ofiarami błędów medycznych. niestety nie każdy wie, że w takiej sytuacji może walczyć o swoje prawa do zadośćuczynienia. Jesteś ciekaw ile może wynosić jego wysokość? Oraz na jakiej podstawie można o nie wnioskować? Poznaj opinie naszego eksperta.

Czym jest błąd medyczny?

Błąd medyczny lub inaczej zwany błąd lekarski to celowe lub niecelowe działanie lekarza, pielęgniarki, położnej, stomatologo lub innego pracownika medycznego albo około medycznego, które skutkuje pogorszeniem się stanu zdrowia pacjenta. Niestety w Polskim prawie określenie to nie jest jednoznacznie zdefiniowane, a na potrzeby postępowań sądowych najczęściej  przytacza się wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 stycznia 2016 r., wydanego w sprawie o sygnaturze akt VI Aca 322/15, w którym błąd medyczny określa się jako:

Błąd w sztuce medycznej jest obiektywnym elementem winy lekarza wykonującego czynności medyczne, stanowi bowiem czynność lub zaniechanie lekarza, niezgodną z nauką medycyny w zakresie dla lekarza dostępnym . W każdej zatem sytuacji kiedy zabieg wykonywany jest wadliwie, niezgodnie z zasadami sztuki medycznej stanowi on delikt, który uzasadnia odpowiedzialność lekarza ewentualnie szpitala a w którym lekarz jest zatrudniony. W oparciu o tą definicję nalezy jednak pamiętać, że nie można mówić o wystąpieniu błędu medycznego w przypadku gdy nastąpiło wystąpienie powikłań niezależnych od podjętych czynności medycznych, a wynikających np. z choroby genetycznej pacjenta. Jest to bardzo ważny szczegół, który często może być przyczyną odmówienia wypłacenia odszkodowania przez placówkę medyczna. – więcej informacji znajdziesz tutaj

Błędy medyczne

Jakiej wysokości odszkodowanie medyczne mogę dostać?

Odszkodowania z błąd medyczny przede wszystkim zależą od stopnia uszczerbku na zdrowiu fizycznym jak i psychicznym jakiego doznał pacjent. Kwoty te są uwarunkowane poniesionymi kosztami, stratami (także moralnymi) oraz co ciekawe wydatkami jakie poszkodowany lub jego rodzina mogą zostać obarczeni w przyszłości. Ze względu na różnorodność takich spraw i specyfikację każdego przypadku ciężko określić jedną kwotę. Zdarzają się odszkodowania o wartości tysiąca lub kilku tysięcy złotych oraz takie opiewające nawet na kilka milionów. w tym przypadku nie możemy mówić o sztywnej tabeli wycen.

Jakie są rodzaje odszkodowań medycznych?

Wpływ na wysokość odszkodowania ma także jego rodzaj. Zazwyczaj mowa jest o trzech rodzajach odszkodowania: odszkodowaniu właściwym, zadośćuczynieniu oraz rencie. Zadośćuczynienie jest przyznawane w wysokości uznaniowej, To świadczenie jednorazowe, najczęściej dość wysokie, które ma pokryć ciężkie do precyzyjnego  określenia straty. Np. śmierć dziecka. Drugi rodzaj do odszkodowanie właściwe, które jest wypłacane w oparciu o dokumentację medyczną i finansową, a trzecie czyli renta podobnie jak odszkodowanie jest wypłacana na podstawie szczegółowych obliczeń, obejmujących również koszty, które poszkodowany poniesie w przyszłości.

Jak rozpocząć walkę o odszkodowanie?

Walka o odszkodowanie medyczne nie jest ani prosta ani przyjemna. Niestety szpitale i placówki medyczne posiadają sztab prawników, którzy walczą o ich wygraną. Dlatego zanim zaczniemy tracić czas, nerwy i pieniądze, polecamy skorzystać z pomocy specjalistów w tej dziedzinie.

Add a Comment